Language of document :

2011 m. birželio 28 d. Tarnautojų teismo trečiosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Colart ir kt. prieš Parlamentą

(Byla F-76/10 R)

(Viešoji tarnyba – Kasmetinis pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijų tikslinimas – Nereikalingumas priimti sprendimą)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Philippe Colart ir kt. (Bastonė, Belgija), atstovaujami advokato C. Mourato

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas S. Seyr ir K. Zejdová

Dalykas

Prašymas panaikinti patikslinto darbo užmokesčio už 2009 m. liepos–lapkričio mėn. laikotarpį atsiskaitymo lapelius ir atsiskaitymo lapelius, parengtus nuo 2010 m. sausio 1 d. dėl metinės peržiūros tikslinant pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestį ir pensijas pagal 2009 m. gruodžio 23 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1296/2009.

Rezoliucinė dalis

Nereikia priimti sprendimo dėl ieškinio byloje F-76/10, Colart ir kt. prieš Parlamentą.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.