Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-28 ta’ Ġunju 2011 – Colart et vs Il-Parlament

(Kawża F-76/10) 1

(Servizz Pubbliku – Aġġustament annwali tar-remunerazzjonijiet u tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u aġenti oħra – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

Lingwa tal-kawża:il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Philippe Colart u oħrajn (Bastogne, il-Belġju) (rappreżentant: C. Mourato, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew (rappreżentanti: Mmes S. Seyr u K. Zejdová, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament tal-istqarrijiet ta’ regolarizzazzjoni tar-remunerazzjonijiet tar-rikorrenti għall-perijodu minn Lulju sa Diċembru 2009 u tal-istqarrijiet ta’ remunerazzjoni stabbiliti mill-1 ta’ Jannar 2010 fil-kuntest tal-aġġustament annwali tar-remunerazzjonijiet u tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u aġenti oħra abbażi tar-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1296/2009, tat-23 ta’ Diċembru 2009.

Dispożittiv tad-digriet

Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni fuq ir-rikors F-76/10, Colart et vs Il-Parlament.

Kull parti għandha tbati l-ispejjeż tagħha.

____________

1 ĠU C 301, 06.11.10, p. 64.