Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 28. júna 2011 – Colart a i./Parlament

(vec F-76/10)1

(Verejná služba – Každoročná úprava odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov – Zastavenie konania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Philippe Colart a iní (Bastogne, Belgicko) (v zastúpení: C. Mourato, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: S. Seyr a K. Zejdová, splnomocnené zástupkyne)

Predmet veci

Návrh na zrušenie výplatných pások žalobcov obsahujúcich úpravu za obdobie od júla do decembra 2009 a výplatných pások vydaných od 1. januára 2010 v rámci každoročnej úpravy odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov na základe nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1296/2009 z 23. decembra 2009

Výrok

1.    Konanie o žalobe F-76/10, Colart a i./Parlament, sa zastavuje.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 301, 6.11.2010, s. 64.