Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 28 juni 2011 – Colart m.fl. mot parlamentet

(Mål F-76/10)1

(Personalmål – Årlig anpassning av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda – Anledning saknas att döma i saken)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Philippe Colart (Bastogne, Belgien) m.fl. (ombud: advokaten C. Mourato)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: S. Seyr och K. Zejdová)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av sökandenas anpassningsspecifikation för perioden juli–december 2009 och de lönespecifikationer som har upprättats sedan den 1 januari 2010 i samband med den årliga anpassningen av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda på grundval av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 av den 23 december 2009.

Avgörande

Det saknas anledning att döma i saken i mål F-76/10, Colart m.fl. mot parlamentet.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 301, 6.11.2010, s. 64.