Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 29.9.2011 – Kimman v. komissio

(Asia F-74/10)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Henkilöstösääntöjen 43 artikla – Henkilöstösääntöjen 45 artikla – Vuoden 2009 arviointikierros – Luokittelu suoritustasolle – Ylennyspisteiden myöntämispäätös – Arviointikertomus – Tilapäisryhmän lausunto – Perusteluvelvollisuuden rikkominen – Viran puolesta huomioon otettu peruste – Todistustaakka)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Eugène Émile Kimman (Overijse, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Berscheid ja P. Pecho)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kantajaa koskevan vuoden 2008 arviointikertomuksen kumoamisesta

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja yhdestä neljäsosasta Eugène Émile Kimmanin oikeudenkäyntikuluja.

Eugène Émile Kimman vastaa kolmesta neljäsosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

1 EUVL C 301, 6.11.2010, s. 63.