Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. szeptember 29-i ítélete –Kimman kontra Bizottság

(F-74/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – A személyzeti szabályzat 43. cikke – A személyzeti szabályzat 45. cikke – A 2009. évi értékelési időszak – Teljesítményszintbe való besorolás – Előmeneteli pontokat odaítélő határozat – Előmeneteli jelentés – Az ad hoc csoport véleménye – Az indokolási kötelezettség megsértése – Hivatalból felhozott jogalap – Bizonyítási teher)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Eugène Émile Kimman (Overijse, Belgium) (képviselő: L. Levi ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Berscheid és P. Pecho meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes 2008. évre vonatkozó értékelő jelentésének a megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálat Törvényszék a keresetet elutasítja.

Az Európai Bizottság a saját költségein túl viseli E. E. Kimman költségeinek egynegyed részét.

E. E. Kimman viseli saját költségeinek háromnegyed részét.

____________

1 HL C 301., 2010.11.6., 63. o.