Language of document :

Žaloba podaná 9. septembra 2010 - Kimman/Komisia

(vec F-74/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Eugène Emile Kimman (Overijse, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie správy o služobnom postupe žalobcu za rok 2008

Návrhy žalobcu

zrušiť správu o služobnom postupe žalobcu za rok 2008,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________