Language of document :

Talan väckt den 9 september 2010 - Kimman mot kommissionen

(Mål F-74/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Eugène Emile Kimman (Overijse, Belgien) (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av sökandens betygsrapport för år 2008.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara sökandens betygsrapport för år 2008, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________