Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 10. septembrī - Colart u.c./Parlaments

(lieta F-76/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Philippe Colart (Bastoņa, Beļģija) u.c. (pārstāvis - C. Mourato, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt paziņojumus par prasītāju atalgojumu korekciju par laika posmu no 2009. gada jūlija līdz decembrim un paziņojumus par algu, kas sagatavoti pēc 2010. gada 1. janvāra ierēdņu un pārējo darbinieku ikgadējās atalgojuma un pensiju korekcijas ietvaros, pamatojoties uz Padomes 2009. gada 23. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1296/2009

Prasītāju prasījumi:

atcelt paziņojumus par prasītāju atalgojumu RG 2009 (korekcija ar atpakaļejošu spēku no 2009. gada jūlija līdz decembrim), paziņojumus par atalgojumu sākot no 2010. gada janvāra un turpmākos paziņojumus par atalgojumu, jo attiecībā uz šiem paziņojumiem ir piemērots korekcijas koeficents 1,85% apmērā 3,70% likmes vietā, pamatojoties uz Padomes 2009. gada 23. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1296/2009, paturot spēkā šo paziņojumu par atalgojumu sekas līdz brīdim, kamēr tiek sagatavoti jauni paziņojumi par atalgojumu, attiecībā uz kuriem ir pareizi piemēroti Civildienesta noteikumu 65., 65.a. un XI pielikuma 1. un 3. pants (2010. gada redakcija);

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________