Language of document :

2010. szeptember 3-án benyújtott kereset - Coedo Suárez kontra Tanács

(F-73/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Ángel Coedo Suárez (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues, A. Blot és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

A jogvita tárgya és leírása

A felperes kártérítési kérelmét, valamint az elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelmet elutasító alperesi határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság azon határozatát, amely elutasította a felperes kártérítési kérelmét, és - amennyiben szükséges - a kinevezésre jogosult hatóság panaszt elutasító határozatát;

a vagyoni kártérítést illetően kötelezze az alperest ideiglenesen és ex aequo et bono 450 000 euróban megállapított összeg megfizetésére, az ítélethozatal időpontjáig törvényes késedelmi kamatokkal növelve;

a nem vagyoni kártérítést illetően kötelezze az alperest elsődlegesen a felperes helyzetének megfelelő formában történő helyreállítására és egy euró jelképes kártérítés megfizetésére, vagy másodlagosan kötelezze ideiglenesen és ex aequo et bono 300 000 euróban megállapított összeg megfizetésére, az ítélethozatal időpontjáig törvényes késedelmi kamatokkal növelve;

az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek viselésére.

____________