Language of document :

2010. szeptember 18-án benyújtott kereset - Antelo Sanchez és társai kontra Parlament

(F-78/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Pilar Antelo Sanchez (Brüsszel, Belgium) és társai (képviselő: Casado García-Hirschfeld ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

Az alperes által hozott, a felperesek illetményelszámoló lapján is megjelenő azon határozat megsemmisítése, amellyel a felperesek havi javadalmazásának 2009 júliusától történő kiigazítását a tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának a 2009. december 23-i 1296/2009/EU, Euratom tanácsi rendelet alapján történő éves kiigazítása keretében 1,85 %-ra korlátozta.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a megtámadott határozatot annyiban, amennyiben az az európai közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazását és nyugdíját, valamint ez e díjazásra és nyugdíjra vonatkozó korrekciós együtthatót meghatározó 2009. december 23-i 1296/2009/EU, Euratom tanácsi rendelet alapján az illetmény kiigazításának mértékét, 1, 85%-ban rögzíti;

a Közszolgálati Törvényszék ítéljen meg a felpereseknek késedelmi kamatot, az Európai Központi Bank által meghatározott kamatláb alapján számolva, mindazon összegek után, amellyel a 2010. január óta kiállított illetményelszámoló lapokon szereplő illetmény, valamint a 2009. július és 2009. december közötti időszakra vonatkozó kiigazítás eltér attól az illetménytől, amelyre a felperesek jogosultaknak kellene lenniük, egészen az ezen illetmények késedelmes kiigazításának napjáig;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Parlamentet kötelezze a költségek viselésére.

____________