Language of document :

Жалба, подадена на 13 септември 2010 г. - Arroyo Redondo/Комисия

(Дело F-77/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Fernando Arroyo Redondo (Люксембург, Люксембург) (представители: E. Boigelot и S. Woog, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на ответника да не включи жалбоподателя в списъка на длъжностните лица, повишени в степен AD10 в процедурата за повишаване за 2009 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени публикуваното на 20 ноември 2009 г. решение на Комисията да не включи жалбоподателя в списъка на длъжностните лица, повишени от степен AD9 в степен AD10 в процедурата за повишаване за 2009 г.,

вследствие на тази отмяна да се извърши ново съпоставяне на заслугите на жалбоподателя с тези на другите кандидати в процедурата за повишаване за 2009 г. и жалбоподателят да се повиши в степен AD10 с обратно действие от 1 март 2009 г., както и да му се заплатят лихви върху неизплатеното възнаграждение по лихвения процент, определен от Европейската централна банка за основните операции на рефинансиране, считано от 1 март 2009 г., увеличен с два пункта, без обаче да се поставя под съмнение повишаването на другите повишени длъжностни лица, чиито имена фигурират в публикувания на 20 ноември 2009 г. списък,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________