Language of document :

2010. szeptember 13-án benyújtott kereset - Arroyo Redondo kontra Bizottság

(F-77/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Arroyo Redondo (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: É. Boigelot és S. Woog ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Az alperes azon határozatának megsemmisítése, amely a felperest nem vette fel a 2009. évi előléptetési időszakban az AD10-es besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők jegyzékére

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság 2009. november 20-án közzétett, a felperest a 2009. évi előléptetési időszakban az AD9-es besorolási fokozatból az AD10-es besorolási fokozatba elő nem léptető határozatát;

e megsemmisítés következményeként végezze el újra a felperes, valamint a többi pályázó érdemeinek a 2009. évi előléptetési időszakra vonatkozó összehasonlító vizsgálatát, és 2009. március 1-jei visszaható hatállyal rendelje el a felperes AD10-es besorolási fokozatba történő előléptetését, továbbá a felperes elmaradt díjazása után 2009. március 1-jétől járó, az Európai Központi Bank által a fő refinanszírozási műveletek során alkalmazott kamatláb két százalékponttal növelt értékének megfelelő mértékű kamat fizetését, anélkül azonban, hogy megkérdőjelezné azon előléptetett tisztviselők előléptetését, akiknek neve a 2009. november 20-án közzétett jegyzéken szerepel;

az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________