Language of document :

Beroep ingesteld op 13 september 2010 - Arroyo Redondo / Commissie

(Zaak F-77/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Fernando Arroyo Redondo (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: E. Boigelot en S. Woog, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij om verzoeker niet op te nemen op de lijst van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronde 2009 tot de rang AD10 zijn bevorderd

Conclusies van de verzoekende partij

nietig verklaren het op 20 november 2009 bekendgemaakte besluit van de Commissie om verzoeker niet op te nemen op de lijst van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronde 2009 van de rang AD9 tot de rang AD10 zijn bevorderd;

dientengevolge, verzoekers verdiensten en die van de andere kandidaten in het kader van de bevorderingsronde 2009 opnieuw vergelijken en verzoeker met terugwerkende kracht per 1 maart 2009 bevorderen tot de rang AD10, alsmede rentebetaling over de achterstallige bezoldiging tegen de rentevoet die de Europese Centrale Bank met ingang van 1 maart 2009 heeft vastgesteld voor de basisherfinancieringstransacties, vermeerderd met twee punten, zonder echter de bevordering van de andere bevorderde ambtenaren wier namen voorkomen op de op 20 november 2009 bekendgemaakte lijst ter discussie te stellen;

de Europese Commissie verwijzen in de kosten.

____________