Language of document :

Kanne 10.9.2010 - Scheefer v. Euroopan parlamentti

(Asia F-75/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Séverine Scheefer (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja C. L´Hote-Tissier)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vastaajan päätösten, joilla kieltäydytään tekemästä perusteltua päätöstä kantajan oikeudellisesta tilanteesta ja tarkemmin ottaen luokittelemasta uudelleen kantajan väliaikaisen toimihenkilön sopimusta toistaiseksi voimassa olevaksi palvelussuhteeksi Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kumoaminen ja kantajan kärsimän vahingon korvaaminen

Vaatimukset

Asian ratkaisemista on lykättävä, kunnes asiassa F-105/09, joka on vireillä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimessa, on annettu ratkaisu

Muutoin on kumottava 11.2.2010 ja 10.6.2010 tehdyt päätökset, joilla parlamentti, joka pelkästään lähetti uudelleen 12.10.2009 päivätyn kirjeensä, kieltäytyi tekemästä perusteltua päätöstä hänen oikeudellisesta asemastaan ja kieltäytyi tarkemmin ottaen huolimatta kahdesta peräkkäisestä sopimuksen uusimisesta luokittelemasta uudelleen kantajan väliaikaisen toimihenkilön sopimusta toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi

parlamentin 12.2.2009 tekemä päätös on kumottava

parlamentin 12.10.2009 tekemä päätös on kumottava

alkuperäisen sopimuksen oikeudellinen luonnehdinta ja sen päättymispäivä 31.3.2009 on kumottava

tämän vuoksi kantajan palvelussuhde on luokiteltava uudelleen toistaiseksi voimassa olevaksi palvelussuhteeksi

kantajan parlamentin toiminnan vuoksi kärsimä vahinko on korvattava

toissijaisesti, jos virkamiestuomioistuin toteaisi, että toistaiseksi voimassa olevan palvelussuhteen muodostamisesta huolimatta työsuhde olisi päättynyt - mitä se ei ole - sopimussuhteen laittomasta päättämisestä on maksettava vahingonkorvaus

tai ainakin, jos virkamiestuomioistuin toteaisi, että luokitteleminen uudelleen ei ole mahdollista - mitä se ei ole - kantajan Euroopan parlamentin virheellisen toiminnan vuoksi kärsimä vahinko on korvattava

kantajalle on varattava kaikki muut oikeudet ja oikeussuojakeinot ja erityisesti se, että parlamentti velvoitetaan korvaamaan kärsitty vahinko

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________