Language of document :

Tožba, vložena 10. septembra 2010 - Scheefer proti Parlamentu

(Zadeva F-75/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Séverine Scheefer (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: C. L'Hote-Tissier, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb tožene stranke o zavrnitvi izdaje obrazložene odločbe o pravnem položaju tožeče stranke in, nazadnje, o zavrnitvi spremembe pogodbe začasnega uslužbenca, ki jo ima tožeča stranka, v delovno razmerje za nedoločen čas na podlagi člena 8, prvi odstavek, Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in povračilo škode, ki jo je utrpela tožeča stranka.

Predlogi tožeče stranke

Odločanje naj se prekine do dokončne odločitve v zadevi F-105/09, ki je trenutno v obravnavi na Sodišču za uslužbence Evropske unije;

v nasprotnem primeru naj se razglasita za nični odločbi z dne 11. februarja 2010 in z dne 10. junija 2010, s katerima je Parlament zavrnil - pri čemer se je preprosto skliceval na svoj dopis z dne 12. oktobra 2009 - izdajo obrazložene odločbe glede pravnega položaja tožeče stranke in, nazadnje, kljub dvema zaporednima obnovitvama, spremembo pogodbe začasnega uslužbenca, ki jo ima tožeča stranka, v pogodbo za nedoločen čas;

odločba Parlamenta z dne 12. februarja 2009 naj se razglasi za nično;

odločba Parlamenta z dne 12. oktobra 2009 naj se razglasi za nično;

pravna opredelitev prvotne pogodbe in datum njenega poteka, ki je določen na 31. marec 2009, naj se razglasita za nična;

posledično naj se delovno razmerje tožeče stranke, spremeni v delovno razmerje za nedoločen čas;

tožeči stranki naj se povrne škoda, ki je nastala zaradi ravnanja Parlamenta;

podredno in v malo verjetnem primeru, da bi Splošno sodišče ugotovilo, da je delovno razmerje, čeprav je prišlo do nastanka delovnega razmerja za nedoločen čas, prenehalo - za kar pa tu ne gre - naj se dodeli odškodnino zaradi zlorabe instituta odpovedi pogodbenega razmerja;

še bolj podredno in v malo verjetnem primeru, da bi Splošno sodišče ugotovilo, da ni možna nobena sprememba - za kar pa tu ne gre - naj se dodeli odškodnino za škodo, ki jo je tožeča stranka utrpela zaradi napačnega ravnanja Evropskega parlamenta;

tožeči stranki naj se pridrži vse ostale pravice, možnosti, sredstva in postopke in zlasti naložitev Parlamentu plačila odškodnine v povezavi z utrpljeno škodo;

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

____________