Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 8 december - Arroyo Redondo mot Kommissionen

(Mål F-77/10)1

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 301, 06.11.2010, s. 65.