Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 17 decembrie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Okręgowy w Warszawie - Polonia) – A.M./E.M.

(Cauza C-667/19)1

[Trimitere preliminară – Apropierea legislațiilor – Produse cosmetice – Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 – Articolul 19 – Informarea consumatorilor – Etichetare – Indicații care trebuie să figureze pe recipientul și pe ambalajul produselor – Etichetare într-o limbă străină – „Funcția produsului cosmetic” – Noțiune – Ambalajele produselor cosmetice care conțin o trimitere la un catalog detaliat al produselor redactat în limba consumatorului]

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Okręgowy w Warszawie

Părțile din procedura principală

Reclamantă: A.M.

Pârâtă: E.M.

Dispozitivul

Articolul 19 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice trebuie interpretat în sensul că mențiunea „funcției produsului cosmetic” care trebuie să figureze, în temeiul acestei dispoziții, pe recipientul și pe ambalajul unui astfel de produs trebuie să fie de natură să informeze în mod clar consumatorul cu privire la folosirea și la modul de utilizare a produsului pentru a asigura că acesta poate fi utilizat într-un mod sigur de consumatori, fără să dăuneze sănătății lor, și nu se poate limita, așadar, la simpla indicare a scopurilor în care este folosit produsul, astfel cum sunt vizate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din acest regulament. Revine instanței de trimitere sarcina să verifice, având în vedere caracteristicile și proprietățile produsului vizat, precum și așteptările unui consumator mediu, normal informat și suficient de atent și de avizat, natura și întinderea informației care trebuie să figureze în acest scop pe recipientul și pe ambalajul produsului pentru ca acesta să poată fi utilizat fără a pune în pericol sănătatea umană.

Articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1223/2009 trebuie interpretat în sensul că mențiunile vizate la articolul 19 alineatul (1) literele (d), (f) și (g) din acest regulament, și anume cele referitoare la precauțiile speciale care trebuie respectate la utilizarea produsului cosmetic, la funcția acestui produs și, respectiv, la ingredientele sale, nu pot figura într-un catalog al întreprinderii la care face trimitere simbolul prevăzut în anexa VII punctul 1 la regulamentul menționat, aplicat pe ambalajul sau pe recipientul produsului menționat.

____________

1     JO C 406, 2.12.2019.