Language of document :

Иск, предявен на 18 декември 2006 - Meister / СХВП

(Дело F-138/06)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Herbert Meister (Аликанте, Испания) [представител: Hans-Joachim Zimmermann ]

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар

Искания на ищеца

да се отмени взетото на основание член 90, параграф 2 от Правилника за персонала решение на председателя на Службата за хармонизация във вътрешния пазар от 18 септември 2006 година за отхвърляне на насрещна жалба,

при условията на евентуалност да се отменят взетото на основание член 90, параграф 2 от Правилника за персонала решение на председателя на Службата за хармонизация във вътрешния пазар от 18 септември 2006 година за отхвърляне на насрещна жалба и писменото решение за отхвърляне на председателя на Службата за хармонизация във вътрешния пазар от 20 септември 2006 година (с дата от 18 септември 2006 година),

допълнително при условията на евентуалност да се отмени основаното на член 90, параграф 2 от Правилника за персонала писмено решение на председателя на Службата за хармонизация във вътрешния пазар от 20 септември 2006 година,

при условията на евентуалност: да се отмени съобщението на председателя на Службата за хармонизация във вътрешния пазар относно окончателните точки за повишаване в длъжност за 2006 ("definitive Promotion Points 2006") от 9 юни 2006 година,

при условията на евентуалност да се отмени решението на председателя на Службата за хармонизация във вътрешния пазар за отхвърляне на насрещна жалба от 27 ноември 2006 година,

да се осъди Службата за хармонизация във вътрешния пазар да заплати на ищеца подходяща сума в размер на годишно трудово възнаграждение, но не по-малко от 45 000 EUR,

да се осъди Службата за хармонизация във вътрешния пазар да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Ищецът работи като длъжностно лице в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП) в Аликанте - Испания и възразява по отношение на дължимите от ответника на всеки две години атестации на ищеца, на грешката в съдържаните им и на порочността им, съответно на повторното им неизвършване. Съобразно с това ищецът иска отмяна на всички решения на ответника по насрещна жалба на основания член 90, параграф 2 от Правилника за персонала, както и поправка на порочно отпуснатите от ответника за 2006 година точки за повишаване в длъжност.

Ищецът претендира освен това засегналите го дългогодишни нарушения от страна на ответника на член 90, параграф 2 от Правилника за персонала са умишлени и накърняващи добрите нрави неуважаване на неговите права на служител и претендира от гледна точка на "психически тормоз" и продължително накърняване на личните му неимуществени права от ответника обезщетение за неимуществени щети.

____________