Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 18. decembrī - Meister pret ITSB

(lieta F-138/06)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Herbert Meister, Alicante (Spānija) (pārstāvis - Hans-Joachim Zimmermann)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs

Prasītāja prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja priekšsēdētāja 2006. gada 18. septembra sūdzību noraidošo lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu;

pakārtoti, atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja priekšsēdētāja 2006. gada 18. septembra sūdzību noraidošo lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu un Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja priekšsēdētāja rakstveida 2006. gada 20. septembra (datēts ar 2006. gada 18. septembri) noraidošo lēmumu;

papildus pakārtoti, atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja priekšsēdētāja rakstveida 2006. gada 20. septembra lēmumu, kas pieņemts, pamatojoties uz Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu;

pakārtoti, atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja 2006. gada 9. jūnija paziņojumu par galīgajiem amatā paaugstināšanas punktiem par 2006. gadu ("definitive Promotion Points 2006");

pakārtoti, atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja priekšsēdētāja 2006. gada 27. novembra sūdzību noraidošo lēmumu;

piespriest Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam samaksāt prasītajam atbilstošu summu līdz viena gada algas apmēram, tomēr ne mazāk kā EUR 45 000;

piespriest Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs ir Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (ITSB) ierēdnis Alikantē, Spānijā, un izvirza prasījumus attiecībā uz novērtējumiem, kas atbildētājam par viņu jāsniedz ik pēc diviem gadiem, kuri ir nepareizi pēc būtības un kļūdaini, un atkārtoti nav tikuši sniegti. Līdz ar to prasītājs lūdz atcelt visus atbildētāja kļūdaini saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu pieņemtos lēmumus, kā arī labot atbildētāja par 2006. gadu kļūdaini piešķirtos amatā paaugstināšanas punktus.

Turklāt prasītājs izvirza prasījumus par to, ka attiecībā uz viņu atbildētājs ilgus gadus prettiesiski ir pārkāpis Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu, jo tas ar nodomu un amorāli nav ņēmis vērā prasītāja darba ņēmēja tiesības, un līdz ar to viņš prasa atbildētājam atlīdzināt nemateriālo kaitējumu, kas radies sakarā ar "mobbing" un ilgstošu viņa personas tiesību pārkāpumu.

____________