Language of document :

Acțiune introdusă la data de 18 decembrie 2006 - Meister/OAPI

(Cauza F-138/06)

Limba de procedură: germană

Părțile

Reclamant: Herbert Meister (Alicante, Spania) (reprezentant: Hans-Joachim Zimmermann)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI)

Concluziile reclamantului

anularea deciziei de respingere emisă de președintele OAPI la data de 18 septembrie 2006, în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor Comunităților Europene;

în subsidiar, anularea deciziei de respingere emisă de președintele OAPI la data de 18 septembrie 2006, în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor Comunităților Europene precum și a deciziei scrise de respingere emisă de președintele OAPI la data de 20 septembrie 2006 (datată 18 septembrie 2006);

în continuare în subsidiar, anularea deciziei scrise a președintelui OAPI din data de 20 septembrie 2006, întemeiată pe articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor Comunităților Europene;

în subsidiar, anularea comunicării OAPI din 9 iunie 2006 referitoare la punctele de promovare definitive pentru anul 2006 ("definitive Promotion Points 2006");

în subsidiar, anularea deciziei președintelui OAPI de respingere din data de 27 noiembrie 2006;

obligarea OAPI să-i plătească reclamantului o sumă corespunzătoare, până la concurența retribuției anuale, dar oricum nu mai puțin de 45 000 Euro;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamantul este angajat ca funcționar în cadrul Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne în Alicante (Spania) și contestă rapoartele de evaluare ce trebuie întocmite de pârât la fiecare doi ani, pentru conținutul eronat și incorect al acestora, respectiv pentru neîntocmirea lor repetată.

Pentru aceste motive, reclamantul solicită anularea tuturor deciziilor emise de pârât în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor Comunităților Europene precum și corectarea greșelilor privind punctele de promovare care i-au fost acordate pentru anul 2006.

Reclamantul califică totodată încălcarea de către pârât a prevederilor articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în defavoarea sa, în acești ani ca fiind o nerespectarea premeditată și imorală a drepturilor sale de angajat și ca urmare solicită daune morale pe motiv de hărțuire la locul de muncă ("mobbing") și de nesocotire continuă a drepturilor sale personale nepatrimoniale.

____________