Language of document :

Žaloba podaná dne 11. prosince 2006 - Kurrer v. Komise

(Věc F-139/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise, kterým byl žalobce s účinností od 1. dubna 2006 jmenován úředníkem ve zkušební době, jelikož toto rozhodnutí stanoví jeho platovou třídu a platový stupeň na A*6/2 a nezohledňuje body tvořící jeho soubor bodů potřebných k povýšení, které nashromáždil jako dočasný zaměstnanec "Výzkumu";

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce dne 16. ledna 2004 nastoupil do Komise jako dočasný zaměstnanec "Výzkumu" v platové třídě A7. Jako úspěšný uchazeč otevřeného výběrového řízení COM/A/3/02 zveřejněného dne 25. července 2002, jehož cílem bylo sestavení seznamu kandidátů vhodných na přijetí na místa administrátorů platové třídy A7/A6, byl jmenován úředníkem ve zkušební době v platové třídě A*6.

Vzhledem k příslibu Komise rozšířit účinky případného zrušujícího rozsudku v projednávaných věcech, které se týkají článku 12 přílohy XIII služebního řádu, se žalobce omezuje na uplatnění porušení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace ve vztahu ke svým bývalým kolegům, kteří jsou také dočasnými zaměstnanci "Výzkumu" a úspešnými uchazeči vnitřních výběrových řízení, kterým bylo při jejich jmenování zachováno jejich zařazení do platové třídy i body potřebné k povýšení.

Žalobce dále v případě potřeby uplatňuje, že čl. 5 odst. 4 přílohy XIII služebního řádu je protiprávní, jelikož porušuje výše uvedenou zásadu, jakož i zásadu proporcionality.

____________