Language of document :

Kanne 11.12.2006 - Hartwig v. komissio ja parlamentti

(Asia F-141/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Marc Hartwig (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja T. Bontinck)

Vastaajat: Euroopan yhteisöjen komissio ja Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Euroopan yhteisöjen komission ja Euroopan parlamentin 12.4.2006 ja 27.3.2006 tekemät ne yksittäispäätökset on kumottava, jotka koskevat siirtymistä väliaikaisen toimihenkilön asemasta virkamiehen asemaan

Vastaajat on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka työskenneltyään ensin joitakin vuosia komissiossa palkkaluokan B*7 väliaikaisena toimihenkilönä, läpäisi Euroopan parlamentin avoimen kilpailun PE/43/B (palkkaluokka B5/B4). Tämän jälkeen tämä viimeksi mainittu toimielin nimitti hänet koeajalla olevaksi virkamieheksi palkkaluokkaan B*3 ja siirsi hänet välittömästi komissioon, jossa hänen palkkaluokakseen määriteltiin tämä sama palkkaluokka.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa siihen, että henkilöstösääntöjen 31 ja 62 artiklaa on rikottu ja että henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevaa 5 ja 2 artiklaa on rikottu.

Lisäksi kantaja väittää, että luottamuksensuojan periaatetta ja saavutettujen oikeuksien säilyttämisen periaatetta on loukattu.

____________