Language of document :

Beroep ingesteld op 11 december 2006 - Hartwig / Commissie en Parlement

(Zaak F-141/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Marc Hartwig (Brussel, België) (vertegenwoordiger: T. Bontinck, advocaat)

Verwerende partijen: Commissie van de Europese Gemeenschappen en Europees Parlement

Conclusies

nietigverklaring van de individuele besluiten van de Commissie van de Europese Gemeenschappen en het Europees Parlement van 12 april 2006 respectievelijk 27 maart 2006 betreffende de overgang van de hoedanigheid van tijdelijk functionaris naar die van ambtenaar;

verwijzing van de verwerende partijen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Nadat verzoeker een aantal jaren als tijdelijk functionaris van de rang B*7 bij de Commissie had gewerkt, is hij geslaagd voor extern vergelijkend onderzoek PE/34/B van het Europees Parlement (rang B5/B4). Vervolgens is hij door laatstgenoemde instelling als ambtenaar op proef van de rang B*3 aangesteld en onmiddellijk overgeplaatst naar de Commissie, waar hij in dezelfde rang is ingedeeld.

Tot staving van zijn beroep stelt verzoeker dat de artikelen 31 en 62 van het Statuut alsmede de artikelen 5 en 2 van bijlage XIII bij het Statuut zijn geschonden.

Voorts beroept hij zich op schending van de beginselen van gewettigd vertrouwen en van het behoud van verkregen rechten.

____________