Language of document : ECLI:EU:F:2007:27

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

15. února 2007

Spojené věci F-142/06 a F-142/06 AJ

Francesco Bligny

v.

Komise Evropských společenství

„Úředníci – Všeobecné výběrové řízení – Podmínky připuštění – Nepřipuštění do fáze opravy písemné zkoušky – Neúplná přihláška – Důkaz státního občanství – Právní pomoc“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou Francesco Bligny požaduje především zrušení rozhodnutí výběrové komise pro výběrové řízení EPSO/AD/26/05, ze dne 23. listopadu a 7. prosince 2006, kterým odmítla opravit jeho písemné zkoušky z důvodu, že ke své přihlášce nepřiložil žádný důkaz o svém občanství. Krom toho F. Bligny podal na základě článku 94 jednacího řádu Soudu prvního stupně, použitelného mutatis mutandis na Soud pro veřejnou službu podle čl. 3 odst. 4 rozhodnutí Rady 2004/752/CE, Euratom ze dne 2. listopadu 2004 o zřízení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (Úř. věst. L 333, s. 7) do vstupu jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu v platnost, žádost o právní pomoc ve věcech F-142/06 a F-142/06 R.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá jako zjevně neopodstatněná. Žádost o poskytnutí právní pomoci se zamítá. Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Výběrové řízení – Podmínky připuštění – Vymezení oznámením o výběrovém řízení

(Služební řád úředníků, příloha III, čl. 2 a 5)

Výběrová komise pro výběrové řízení je vázána oznámením o výběrovém řízení. Proto je žaloba na neplatnost jejího rozhodnutí, kterým se vylučuje uchazeč, který ve stanovené lhůtě nedodal podpůrné doklady o svém občanství, bez ohledu na jasně stanovené lhůty v oznámení o výběrovém řízení, pokud jde o povinnost předložit podpůrné doklady pod hrozbou neplatnosti přihlášky, zjevně neopodstatněná. Toto rozhodnutí nemůže být zpochybněno argumentem, který není založen na žádném právním textu, podle kterého správa musí uchazečům poskytnout všechny nezbytné informace prostřednictvím jejich elektronického spisu uchazeče, aniž by museli konzultovat oznámení o výběrovém řízení, jelikož uchazeči jsou, stejně jako výběrová komise, vázáni uvedeným oznámením o výběrovém řízení.

(viz body 26 až 31 a 33)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 3. dubna 2001, Zaur-Gora a Dubigh v. Komise, T‑95/00 a T‑96/00, Recueil FP, s. I‑A‑79 a II‑379, bod 47; 13. března 2002, Bal v. Komise, T‑139/00, Recueil FP, s. I‑A‑33 a II‑139, bod 35

Soud pro veřejnou službu: 11. července 2006, Tas v. Komise, F‑12/05, Sb. VS s. I‑A‑1‑79 a II‑A‑1‑285, bod 43