Language of document : ECLI:EU:F:2007:27

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera a doua)

15 februarie 2007

Cauzele F‑142/06 și F‑142/06 AJ

Francesco Bligny

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcționari – Concurs general – Condiții de admitere – Refuzul de a corecta proba scrisă – Act de candidatură incomplet – Dovadă a cetățeniei – Asistență judiciară”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA prin care domnul Bligny solicită, printre altele, anularea deciziilor comisiei de evaluare din cadrul concursului EPSO/AD/26/05 din 23 noiembrie și din 7 decembrie 2006 prin care s‑a refuzat corectarea probei sale scrise pentru motivul că, la actul său de candidatură, nu a fost depus niciun înscris justificativ al cetățeniei sale. În plus, domnul Bligny a formulat, în temeiul articolului 94 din Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, aplicabil mutatis mutandis Tribunalului în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Decizia 2004/752/CE, Euratom a Consiliului din 2 noiembrie 2004 de instituire a Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (JO L 333, p. 7, Ediție specială, 01/vol. 5, p. 142), până la intrarea în vigoare a regulamentului de procedură al acestuia din urmă, o cerere de asistență judiciară în cauzele F‑142/06 și F‑142/06 R

Decizia: Respinge acțiunea ca vădit nefondată. Respinge cererea de asistență judiciară. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

Funcționari – Concurs – Condiții de admitere – Stabilire prin anunțul de concurs

(Statutul funcționarilor, anexa III art. 2 și 5)

Comisia de evaluare din cadrul concursului este ținută de textul anunțului de concurs. Prin urmare, este vădit nefondată cererea de anulare a deciziei acesteia de a exclude un candidat care nu a furnizat în termenul impus un înscris justificativ al cetățeniei sale, în pofida termenilor clari din cuprinsul anunțului de concurs cu privire la necesitatea de a anexa o astfel de dovadă la actul de candidatură, sub sancțiunea nulității. Această concluzie nu poate fi pusă în discuție de argumentul, nesusținut de niciun text juridic, potrivit căruia administrația trebuie să furnizeze candidaților toate informațiile necesare prin intermediul dosarului lor electronic de candidatură, fără a fi necesar ca aceștia să consulte anunțul de concurs, întrucât candidații sunt ținuți, asemeni comisiei de evaluare, de anunțul de concurs menționat.

(a se vedea punctele 26-31 și 33)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 3 aprilie 2001, Zaur‑Gora și Dubigh/Comisia, T‑95/00 și T‑96/00, RecFP, p. I‑A‑79 și II-379, punctul 47, 13 martie 2002, Bal/Comisia, T‑139/00, RecFP, p. I‑A‑33 și II-139, punctul 35

Tribunalul Funcției Publice: 11 iulie 2006, Tas/Comisia, F‑12/05, RecFP, p. I‑A‑1-79 și II‑A-1-285, punctul 43