Language of document : ECLI:EU:F:2007:19

KENDELSE AFSAGT AF PERSONALERETTENS PRÆSIDENT

1. februar 2007

Sag F-140/06 AJ

Bruno Sibilli

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Retshjælp«

Angående: Ansøgning fra Bruno Sibilli om retshjælp i henhold til artikel 94 i procesreglementet ved Retten i Første Instans, som finder tilsvarende anvendelse ved Personaleretten i medfør af artikel 3, stk. 4, i Rådets afgørelse af 2. november 2004 om oprettelse af en Ret for EU-personalesager (EUT L 333, s. 7), indtil Personalerettens procesreglement træder i kraft.

Udfald: Ansøgningen om retshjælp afslås.

Sammendrag

Retspleje – ansøgning om gratis juridisk bistand – betingelser for bevilling heraf

(Rettens procesreglement, art. 94, stk. 3, og art. 96, stk. 1; Rådets afgørelse 2004/752, art. 3, stk. 4)