Language of document : ECLI:EU:F:2007:19

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU PRESIDENDI MÄÄRUS

1. veebruar 2007

Kohtuasi F‑140/06 AJ

Bruno Sibilli

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Tasuta õigusabi

Ese:      B. Sibilli taotlus tasuta õigusabi saamiseks Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 94 alusel, mida kohaldatakse 2. novembri 2004. aasta otsuse 2004/752/EÜ, Euratom, millega asutatakse Euroopa Liidu avaliku teenistuse kohus (ELT L 333, lk 7), artikli 3 lõike 4 kohaselt mutatis mutandis Avaliku Teenituse Kohtu suhtes kuni viimase kodukorra jõustumiseni.

Otsus: Jätta tasuta õigusabi taotlus rahuldamata.

Kokkuvõte

Menetlus – Tasuta õigusabi taotlus – Saamise tingimused

(Esimese Astme Kohtu kodukord, artikli 94 lõige 3 ja artikli 96 lõige 1 ; nõukogu otsus 2004/752, artikli 3 lõige 4)