Language of document : ECLI:EU:F:2007:19

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

1 februarie 2007

Cauza F‑140/06 AJ

Bruno Sibilli

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Asistență judiciară”

Obiectul: Cerere prin care domnul Sibilli solicită să îi fie acordat beneficiul asistenței judiciare, în temeiul articolului 94 din Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, aplicabil mutatis mutandis Tribunalului Funcției Publice, potrivit articolului 3 alineatul (4) din Decizia 2004/752/CE, Euratom a Consiliului din 2 noiembrie 2004 de instituire a Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (JO L 333, p. 7, Ediție specială, 01/vol. 5, p. 142), până la intrarea în vigoare a regulamentului de procedură al acestuia din urmă

Decizia: Respinge cererea de asistență judiciară.

Sumarul hotărârii

Procedură – Cerere de acordare a asistenței judiciare gratuite – Condiții de acordare

[Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, art. 94 alin. (3) și art. 96 alin. (1); Decizia 2004/752 a Consiliului, art.3 alin. (4)]