Language of document : ECLI:EU:F:2007:19

SKLEP PREDSEDNIKA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 1. februarja 2007

Zadeva F-140/06 AJ

Bruno Sibilli

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Pravna pomoč“

Predmet: Vloga, s katero B. Sibilli prosi, naj se mu odobri pravna pomoč na podlagi člena 94 Poslovnika Sodišča prve stopnje, ki se smiselno uporablja za Sodišče za uslužbence na podlagi člena 3(4) Sklepa Sveta 2004/752/ES, Euratom z dne 2. novembra 2004 o ustanovitvi Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL L 333, str. 7) do začetka veljavnosti Poslovnika zadnjenavedenega sodišča.

Odločitev: Vloga za pravno pomoč za zavrne.

Povzetek

Postopek – Vloga za brezplačno pravno pomoč – Pogoji za odobritev

(Poslovnik Sodišča prve stopnje, člena 94(3) in 96(1); Sklep Sveta 2004/752, člen 3(4))