Language of document : ECLI:EU:F:2007:20

TARNAUTOJŲ TEISMO PIRMININKO NUTARTIS

2007 m. vasario 1 d.

Byla F‑142/06 R

Francesco Bligny

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Prašymas sustabdyti vykdymą – Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – Skuba – Nebuvimas“

Dalykas: Pagal EB 242 ir 243 straipsnius bei AE 157 ir 158 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo F. Bligny prašo, pirma, sustabdyti 2006 m. lapkričio 23 d. ir gruodžio 7 d. atrankos komisijos sprendimų, kuriais jam atsisakyta leisti dalyvauti EPSO/AD/26/05 konkurse, vykdymą ir, antra, kaip laikinąją apsaugos priemonę nurodyti, kad būtų ištaisytas minėtame konkurse jo rašytas egzaminas raštu.

Sprendimas: Atmesti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.

Santrauka

Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Skyrimo sąlygos – Skuba – Rimta ir nepataisoma žala

(EB 24 straipsnis; Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 104 straipsnio 2 dalis)