Language of document : ECLI:EU:F:2007:20

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN HET GERECHT VOOR

AMBTENARENZAKEN

1 februari 2007

Zaak F‑142/06 R

Francesco Bligny

tegen

Commissie van de Europese Gemeenschappen

„Kort geding – Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging – Verzoek om voorlopige maatregelen – Spoedeisendheid – Geen”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens de artikelen 242 EG, 243 EG, 157 EA en 158 EA, waarbij Bligny verzoekt om, enerzijds, de besluiten van de jury van 23 november en 7 december 2006 op te schorten waarbij verzoekers aanmelding voor algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/26/05 is afgewezen en, anderzijds, als voorlopige maatregel te gelasten dat zijn schriftelijk examen van dit vergelijkend onderzoek wordt gecorrigeerd.

Beslissing: Het verzoek in kort geding wordt afgewezen. De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.

Samenvatting

Kort geding – Opschorting van tenuitvoerlegging – Voorwaarden voor toekenning – Spoedeisendheid – Ernstige en onherstelbare schade

(Art. 24 EG; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 104, lid 2)