Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 8. juli 2010 - Kurrer mod Kommissionen

(Sag F-139/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - udnævnelse - midlertidigt ansatte udnævnt til tjenestemænd - ansøgere opført på en reserveliste før den nye vedtægts ikrafttræden - overgangsregler om indplacering i lønklasse ved ansættelsen - indplacering i lønklasse efter de nye mindre gunstige regler - artikel 5, stk. 4, og artikel 12, stk. 3, i vedtægtens bilag XIII)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og H. Krämer, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union (ved B. Driessen og M. Simm, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse med virkning fra den 1. april 2006, hvorved sagsøgeren, der var midlertidigt ansat og indplaceret i lønklasse A7 (nu A*8), og som havde bestået den almindelige udvælgelsesprøve KOM/A/3/03, blev udnævnt til tjenestemand med indplacering i lønklasse A*6, løntrin 2, i henhold til bestemmelserne i vedtægtens bilag XIII, uden bevarelse af de points, han havde optjent som midlertidig ansat

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 20 af 27.1.2007, s. 39.