Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 8. jūlija spriedums - Kurrer/Komisija

(lieta F-139/06) 1

Civildienests - Ierēdņi - Iecelšana amatā - Pagaidu darbinieki, kas iecelti par ierēdņiem - Kandidāti, kas iekļauti rezerves sarakstā pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā - Pārejas noteikumi par klasificēšanu pakāpē, ieceļot amatā - Klasificēšana pakāpē, piemērojot jaunus mazāk labvēlīgus noteikumus - Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 4. punkts un 12. panta 3. punkts

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un H. Krämer)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - B. Driessen un M. Simm)

Priekšmets

Lūgums atcelt Komisijas lēmumu, kas stājās spēkā 2006. gada 1. aprīlī, ar kuru prasītājs, A7 (vēlāk A*8) pakāpes pagaidu darbinieks un atklātā konkursa COM/A/3/02 veiksmīgais kandidāts, tika iecelts par ierēdni, piešķirot viņam A*6 pakāpi, 2. līmeni, piemērojot Civildienesta XIII pielikumu, un nesaglabājot punktus, kurus tas uzkrājis kā pagaidu darbinieks

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 20, 27.01.2007., 39. lpp.