Language of document :

Beroep ingesteld op 22 juli 2020 – Industria de Diseño Textil/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA)

(Zaak T-467/20)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Industria de Diseño Textil; SA (Arteixo, Spanje) (vertegenwoordigers: G. Marín Raigal en E. Armero Lavie, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Ffauf Italia SpA (Riese Pio X, Italië)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager van het betrokken merk: verzoekster voor het Gerecht

Betrokken merk: aanvraag voor Uniewoordmerk ZARA – inschrijvingsaanvraag nr. 89 29952

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 8 mei 2020 in zaak R 2040/2019-4

Conclusies

gedeeltelijke vernietiging van de bestreden beslissing voor zover de oppositie daarbij werd toegewezen voor waren en diensten van de klassen 29, 30, 35 en 43 en uitsluiting van het bestaan van gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad voor alle betwiste waren en diensten;

verwijzing van het EUIPO en in voorkomend geval andere partij in de procedure voor het EUIPO in de kosten van dit beroep.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 47, leden 2 en 3, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad en van regel 22, leden 3 en 4, van uitvoeringsverordening (EG) 2868/95 van de Commissie;

schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.

____________