Language of document :

Talan väckt den 21 december 2009 - Diego Canga Fano mot rådet

(Mål F-104/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Diego Canga Fano (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodriguez och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av svarandens beslut att inte ta upp sökanden på förteckningen över de personer som befordrats till lönegrad AD 13 vid befordringsförfarandet 2009.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte ta upp sökanden på förteckningen över de personer som befordrats till lönegrad AD 13 vid befordringsförfarandet 2009,

i den mån det är nödvändigt ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att avslå sökandens klagomål,

förplikta tillsättningsmyndighetens att till sökanden utge ersättning för den ideella skada som han lidit till ett belopp som i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) beräknas uppgå till 150 000 euro, jämte dröjsmålsränta enligt lag från och med det datum från vilket sådan kan utkrävas, samt ersättning för den skada i karriären som han lidit till ett belopp som i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) beräknas uppgå till 50 000 euro, jämte dröjsmålsränta enligt lag från och med det datum från vilket sådan kan utkrävas, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________