Language of document :

Tožba, vložena 17. decembra 2009 - Bennett in drugi proti UUNT

(Zadeva F-102/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Kelly-Marie Bennett (Mutxamel, Španija) in drugi (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu

Predmet in opis spora

Prvič, razglasitev ničnosti odločb o odpovedi pogodb tožečim strankam na podlagi klavzule o odpovedi, vezane na uspešno končan javni razpis s področja industrijske lastnine. Drugič, odškodnina za nepremoženjsko škodo, ki so jo utrpele tožeče stranke.

Predlogi tožečih strank

Odločbe o odpovedi pogodb tožečim strankam z dne 12. marca 2009 naj se razglasijo za nične;

če je to potrebno, naj se za nično razglasi odločba z dne 9. oktobra 2009, vročena istega dne, s katero so bili zavrnjeni ugovori tožečih strank, vloženi 12. junija 2009;

zato naj se toženi stranki naloži (i) iz naslova odškodnine izplačilo plač z obrestmi za obdobje med odpovedjo njihovih pogodb o zaposlitvi in njihovo ponovno zaposlitvijo zaradi ničnosti sprejetih odločb in (ii) obnovitev delovnih razmerij z vsemi tožečimi strankami, ki so s sprejetjem odločbo o odpovedi njihovih pogodb o zaposlitvi nepravilno prenehala; če bi zaradi ponovne zaposlitve tožečih strank v praksi prišlo do večjih težav ali če bi se zaradi tega nesorazmerno poseglo v položaj tretjih, naj se toženi stranki naloži plačilo pravičnega denarnega nadomestila zaradi nezakonite odpovedi pogodb o zaposlitvi tožečih strank. Pri nadomestilu mora biti poleg izplačila plač za nazaj med drugim upoštevana tudi velika verjetnost, da bi tožeče stranke na podlagi pogodbe o zaposlitvi za (popolnoma) nedoločen čas ostale zaposlene pri UUNT do upokojitvene starosti in da bi v svojem poklicu napredovale;

podredno naj se za nično razglasijo odločbe o odpovedi pogodb tožečim strankam, če odpovedni rok ni bil določen ob upoštevanju celotne delovne dobe vsake tožeče stranke pri UUNT;

toženi stranki naj se naloži plačilo nadomestila za nastalo premoženjsko in nepremoženjsko škodo z obrestmi, ex aequo et bono ocenjeno na 85.000 EUR za vsako tožečo stranko;

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu naj se naloži plačilo stroškov.

____________