Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék első tanácsa elnökének 2010. július 13-i végzése - Allen és társai kontra Bizottság

(F-103/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - A JET közös vállalkozás által foglalkoztatott személyi állomány - Kártérítési kereset - Ésszerű határidő - Elkésettség)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: John Allen (Horspath, Egyesült Királyság) és társai (képviselők: P. Lasok QC, I. Hutton és B. Lask barristers)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és D. Martin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Azon kár megtérítése iránti kérelem, amely a felpereseket amiatt érte, hogy az alperes őket nem vette fel ideiglenes alkalmazottnak azon időszakra, amely alatt a JET közös vállalkozásnál dolgoztak.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

J. Allen és a többi 110 felperes, akiknek nevét a felperesek listája tartalmazza, kötelesek viselni az összes költséget.

____________

1 - HL C 37., 2010.2.13., 51. o.