Language of document :

Civildienesta tiesas (1. palāta) 2011. gada 24. marta spriedums - Canga Fano/Padome

(lieta F-104/09) 1

Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - 2009. gada paaugstināšana amatā - Lēmums nepaaugstināt amatā - Salīdzinošs nopelnu izvērtējums - Acīmredzama kļūda vērtējumā - Prasība atcelt tiesību aktu - Prasība par zaudējumu atlīdzību

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Diego Canga Fano (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - S. Rodrigues un C. Bernard-Glanz, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - M. Bauer un K. Zieleśkiewicz)

Priekšmets

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu neiekļaut prasītāju 2009. gada paaugstināšanas amatā AD 13 pakāpē paaugstināto personu sarakstā

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

D. Canga Fano atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 37, 13.02.2010., 51. lpp.