Language of document :

Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tal-24 ta' Marzu 2011 - Canga Fano vs Il-Kunsill

(Kawża F-104/09) 1

"Servizz pubbliku - Uffiċjali - Promozzjoni - Proċedura ta' promozzjoni 2009 - Deċiżjoni li ma tingħatax promozzjoni - Eżami komparattiv tal-merti - Żball manifest ta' evalwazzjoni - Rikors għal annullament - Rikors għad-danni"

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Diego Canga Fano (Brussell, il-Belġju) (rappreżentanti: S. Rodrigues u C. Bernard-Glanz, avukati)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: M. Bauer u K. Zieleśkiewicz, aġenti)

Suġġett

Annullament tad-deċiżjoni tal-konvenut li ma jinkludix lir-rikorrent fil-lista tal-persuni promossi għall-grad AD 13 fil-proċedura ta' promozzjoni 2009.

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud.

D. Canga Fano għandu jbati l-ispejjeż kollha.

____________

1 - ĠU C 37, 13.02.2010, p. 51.