Language of document :

21. detsembril 2009 esitatud hagi - Diego Canga Fano versus nõukogu

(Kohtuasi F-104/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Diego Canga Fano (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodriguez ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada kostja otsus hagejat mitte kanda 2009. aasta edutamise raames palgaastmele AD 13 edutatavate ametnike nimekirja.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse otsus mitte kanda hagejat 2009. aasta edutamise raames palgaastmele AD 13 edutatavate ametnike nimekirja;

tühistada vajadusel ametisse nimetava asutuse otsus jätta hageja kaebus rahuldamata;

mõista ametisse nimetavalt asutuselt hageja kasuks välja mittevaralise kahju hüvitamiseks ex aequo et bono kinnitatud summa 150 000 eurot, millele lisanduvad seadusliku määraga viivised alates sissenõutavaks muutumise kuupäevast, ning tema ametialasele reputatsioonile tekitatud kahju hüvitamiseks ex aequo et bono kinnitatud summa 50 000 eurot, millele lisanduvad seadusliku määraga viivised alates sissenõutavaks muutumise kuupäevast;

mõista kohtukulud välja nõukogult.

____________