Language of document :

Προσφυγή/αγωγή της 22ας Δεκεμβρίου 2009 - Allen κ.λπ. κατά Επιτροπής .

(Υπόθεση F-103/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες/ενάγοντες: John Allen (Οξφόρδη, Ηνωμένο Βασίλειο) κ.λπ. (εκπρόσωποι: P. Lasok, I. Hutton, B. Lask, barristers)

Καθής/εναγόμενη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αγωγή αποζημιώσεως και αίτηση ακυρώσεως αποφάσεως με την οποία απορρίφθηκε αίτηση καταβολής αποζημιώσεως για τη ζημία που υπέστησαν οι προσφεύγοντες/ενάγοντες, λόγω της μη προσλήψεώς τους ως εκτάκτων υπαλλήλων των Κοινοτήτων για την περίοδο κατά την οποία εργάζονταν στην κοινή επιχείρηση JET

Αιτήματα των προσφευγόντων/εναγόντων

Οι προσφεύγοντες/ενάγοντες ζητούν από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

Να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής της 25ης Σεπτεμβρίου 2009,

να αναγνωρίσει ότι οι προσφεύγοντες είχαν δικαίωμα να χαρακτηρισθούν ως "λοιπό προσωπικό" και/ή να προσληφθούν με την ιδιότητα αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 8 του αρχικού καταστατικού του JET και ότι το δικαίωμα αυτό έπρεπε να προστατευθεί,

να αναγνωρίσει ότι η Επιτροπή αντιμετώπισε τους προσφεύγοντες/ενάγοντες κατά τρόπο εισάγοντα διακρίσεις, χωρίς αντικειμενική δικαιολογία, κατά την περίοδο που απασχολούνταν στο σχέδιο JET, όσον αφορά την αμοιβή τους, τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα και τα συναφή ωφελήματα, καθώς και όσον αφορά την εξασφάλιση μελλοντικής απασχόλησης,

να υποχρεώσει την Επιτροπή να αποζημιώσει τους προσφεύγοντες/ενάγοντες για την απώλεια των αποδοχών, συντάξεων, αποζημιώσεων και συναφών ωφελημάτων που προκλήθηκε από τις προαναφερθείσες παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των τόκων επί των ανωτέρω ποσών,

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα και

σύμφωνα με το καταστατικό του Δικαστηρίου και/ή τον κανονισμό Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, να λάβει κάθε συμπληρωματικό μέτρο και να χορηγήσει κάθε περαιτέρω αποζημίωση που κριθεί αναγκαία, ορθή ή δίκαιη.

____________