Language of document :

Tožba, vložena 22. decembra 2009 - Allen in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-103/09)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: John Allen (Oxford, Združeno kraljestvo) in drugi (zastopniki: P. Lasok, I. Hutton, B. Lask, Barristers)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Odškodninski zahtevek in predlog za razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi plačila odškodnine iz naslova povrnitve škode, ki je nastala vsaki od tožečih strank, ker nobena od njih ni bila zaposlena kot začasni uslužbenec Skupnosti v obdobju, v katerem so delale v skupnem podjetju JET.

Predlogi tožečih strank

Tožeče stranke Sodišču za uslužbence predlagajo, naj:

razveljavi odločbo Komisije z dne 25. septembra 2009;

ugotovi, da so imele tožeče stranke pravico in da bi morale biti obravnavane in/ali zaposlene kot "drugo osebje" v skladu s členom 8 izvirnega statuta podjetja JET;

ugotovi, da je Komisija tožeče stranke med obdobjem njihove zaposlitve v podjetju JET brez objektivnih razlogov obravnavala diskriminatorno glede njihove plače, pokojninskih pravic in s tem povezanih ugodnosti ter glede varnosti poznejše zaposlitve;

Komisiji naroči, naj tožečim strankam povrne škodo zaradi izgube zaslužka, pokojnine ter s tem povezanih nadomestil in ugodnosti, ki so jo povzročile zgoraj navedene kršitve prava Skupnosti, vključno z ustreznimi obrestmi teh zneskov;

Komisiji naloži plačilo stroškov; in

v skladu s Statutom Sodišča in/ali Poslovnikom Sodišča za uslužbence sprejme take nadaljnje ukrepe in prisodi tako nadaljnjo odškodnino, kot je po mnenju Sodišča za uslužbence nujno, primerno ali pravično.

____________