Language of document :

2013 m. birželio 26 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje BU prieš EMA

(Sujungtos bylos F-135/11, F-51/12, F-110/12)1

(Viešoji tarnyba – Laikinasis tarnautojas – Terminuotos sutarties nepratęsimas – Asmens nenaudai priimtas aktas – Prašymas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalį – Prašymas perkvalifikuoti sutartį – Protingas terminas – Skundas dėl skundo atmetimo – KTĮS 8 straipsnis – Rūpinimosi pareiga)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: BU (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujamas advokatų S. Orlandi, J.-N. Louis ir D. Abreu Caldas

Atsakovė: Europos vaistų agentūra (EMA), atstovaujama: byloje F-135/11 iš pradžių – S. Vincenzo, vėliau – T. Jablonski ir G. Gavrilidou, padedamų advokatų D. Waelbroeck ir A. Duron, byloje F-51/12 – T. Jablonski ir G. Gavrilidou, padedamų advokatų D. Waelbroeck ir A. Duron, ir byloje F-110/12 – T. Jablonski ir Rampal Olmedo

Dalykas

Prašymas panaikinti Europos vaistų agentūros sprendimą nepratęsti ieškovo laikinojo tarnautojo sutarties.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Panaikinti Europos vaistų agentūros sprendimą nepratęsti BU sutarties, apie kurį pranešta 2011 m. gegužės 30 d. laišku.

Atmesti likusią ieškinio F-135/11 dalį.

Atmesti ieškinius F-51/12 ir F-110/12.

Nurodyti Europos vaistų agentūrai padengti savo pačios išlaidas ir priteisti iš jos BU patirtas bylinėjimosi išlaidas bylose F–135/11 ir F–51/12.

Nurodyti BU padengti savo paties išlaidas ir priteisti iš jo Europos vaistų agentūros patirtas bylinėjimosi išlaidas byloje F–110/12.

____________

1 OL C 65, 2012 3 3, p. 24; OL C 209, 2012 7 14, p. 14; OL C 379, 2012 12 8, p. 34.