Language of document :

Tožba, vložena 15. decembra 2011 – ZZ in ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-134/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: ZZ in ZZ (zastopniki: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa o zavrnitvi prošnje tožečih strank za pomoč na podlagi člena 24 Kadrovskih predpisov, izdanega po umiku predloga za prenos, ki sta ga tožeči stranki sprejeli, in po izteku razumnega roka za izkoriščenje možnosti prenosa njunih pokojninskih pravic.

Predlogi tožečih strank

Sklep z dne 9. marca 2011, s katerim je bila zavrnjena prošnja tožečih strank za pomoč, namen katere je bil pridobiti vse upoštevne informacije za odločitev, ali bosta prenesli svoje pokojninske pravice, naj se razglasi za ničen;

Komisiji naj se naloži plačilo zneska 500 EUR za vsak mesec zamude pri prenosu ponudbe v predpisani obliki za prenos pokojninskih pravic tožečih strank, to je od takrat, ko je PMO odločil, da bo umaknil ponudbo, ki so jo tožeči stranki in pokojninski skladi sprejeli, in sicer 25. januarja v zvezi s prvo tožečo stranko in 5. februarja v zvezi z drugo tožečo stranko, ali vsaj od zavrnitve njune prošnje za pomoč, to je od 9. marca 2011;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.