Language of document :

Προσφυγή/αγωγή της 13ης Δεκεμβρίου 2011 – ZZ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-133/11)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγων/ενάγων: ZZ (εκπρόσωπος: P. Goergen, δικηγόρος)

Καθής/εναγόμενη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής με την οποία ο προσφεύγων, ο οποίος είχε εγγραφεί στον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού EPSO/A/17/04, η προκήρυξη του οποίου είχε δημοσιευθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νέου ΚΥΚ, κατατάχθηκε στον βαθμό AD 6, κλιμάκιο 2, κατ’ εφαρμογή λιγότερο ευνοϊκών διατάξεων.

Αιτήματα του προσφεύγοντος/ενάγοντος

Ο προσφεύγων/ενάγων (στο εξής: προσφεύγων) ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την κατάταξή του στον βαθμό AD 6, κλιμάκιο 2, κατά τον διορισμό του ως δόκιμου υπαλλήλου την 1η Απριλίου 2011,

να αναγνωρίσει ότι ο προσφεύγων, αν ληφθούν αντικειμενικά υπόψη η επαγγελματική του πείρα και οι αρχές που εφαρμόστηκαν σε άλλους διαγωνισμούς, καθώς και η αρχή ότι η αμοιβή πρέπει να είναι ανάλογη προς την απόδοση, έπρεπε να καταταγεί στον βαθμό AD 11, κλιμάκιο 2, ή τουλάχιστον σε άλλο ανάλογο βαθμό,

να επιδικάσει στον προσφεύγοντα αποζημίωση για τη ζημία που θα υποστεί μέχρι την ημέρα της νομότυπης έκδοσης απόφασης για την κατάταξή του στον βαθμό που ανταποκρίνεται στην επαγγελματική του πείρα και στην προϋπηρεσία του, και συγκεκριμένα ποσό που θα ισούται με ολόκληρη τη διαφορά –που ανέρχεται σε 3 051,43 ευρώ μηνιαίως ή έστω σε άλλο ποσό που θα καθοριστεί από πραγματογνώμονα− μεταξύ των αποδοχών που αντιστοιχούν στην κατάταξη του προσφεύγοντος σύμφωνα με την απόφαση διορισμού του και των αποδοχών του βαθμού στον οποίο δικαιούνταν να καταταγεί, καθώς και τους σχετικούς τόκους υπερημερίας, με βάση το επιτόκιο που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μέχρι την ημέρα της νομότυπης έκδοσης απόφασης για την κατάταξή του στον βαθμό που δικαιούται,

να αναγνωρίσει ότι τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα του προσφεύγοντος και τα λοιπά δικαιώματά του από τη σχέση εργασίας του με την καθής/εναγόμενη πρέπει να υπολογιστούν εξαρχής ή εκ νέου με βάση την ορθή κατάταξη του προσφεύγοντος –όπως θα προέκυπτε σύμφωνα με τα αιτήματα της παρούσας προσφυγής/αγωγής− και να επιδικάσει στον προσφεύγοντα χρηματική ικανοποίηση για την ηθική του βλάβη, ύψους 10 000 ευρώ, καθώς και τόκους υπερημερίας, με βάση το επιτόκιο που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την ημερομηνία διορισμού του προσφεύγοντος στην καθής ή, επικουρικά, από την ημερομηνία άσκησης της παρούσας προσφυγής/αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση,

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.