Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 2. augusti 2016. aasta määrus – Cocchi ja Falcione versus komisjon

(kohtuasi F-134/11)1

(Avalik teenistuse – Abistamiskohustus – Personalieeskirjade artikkel 24 – Abitaotluse rahuldamata jätmine – Pension – Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 – Pensioniõiguste ülekandmise taotlus – Pensioniõiguste ülekandmise taotlusest loobumine kohtumenetluse käigus – Abitaotluse rahuldamata jätmise kohta otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppen, Belgia) ja Nicola Falcione (Brüssel, Belgique) (esindajad: alguses advokaat S. Orlandi, J.-N. Nouis ja D. de Abreu Caldas, hiljem advokaat S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: alguses D. Martin ja J. Baquero Cruz, hiljem J. Currall ja G. Gattinara, hiljem G. Gattinara ja veel hiljem G. Gattinara ja F. Simonetti)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega lükati tagasi personalieeskirjade artikli 24 alusel esitatud abitaotlus, mille hagejad esitasid seetõttu, et võeti tagasi nende poolt heaks kiidetud pensioniõiguste ülekandmise ettepanek, ning seda tehti pärast mõistliku tähtaja möödumist selleks, et saaks kasutada õigust nende pensioniõiguste ülekandmiseks.

Resolutsioon

Puudub vajadus teha otsus kohtuasjas F-134/11: Cocchi ja Falcione vs. komisjon.

Jätta Giorgio Cocchi, Nicola Falcione ja Euroopa Komisjoni kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 ELT C 65, 3.3.2012, lk 23