Language of document : ECLI:EU:F:2016:194

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA
EUROPSKE UNIJE
(prvo vijeće)

2. kolovoza 2016.

Predmet F‑134/11

Giorgio Cocchi

i

Nicola Falcione

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Dužnost pružanja pomoći – Članak 24. Pravilnika – Odbijanje zahtjeva za pružanje pomoći – Mirovine – Članak 11. stavak 2. Priloga VIII. Pravilniku – Zahtjev za prijenos mirovinskih prava – Povlačenje zahtjeva za prijenos mirovinskih prava u tijeku postupka – Obustava postupka u vezi s odbijanjem zahtjeva za pružanje pomoći”

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom Giorgio Cocchi i Nicola Falcione traže, s jedne strane, da se ponište odluke od 9. ožujka 2011. kojima je Europska komisija odbila njihove zahtjeve za pružanje pomoći podnesene u okviru njihovih zahtjeva za prijenos mirovinskih prava stečenih u sklopu talijanskog mirovinskog sustava u mirovinski sustav Europske unije i, s druge strane, da se Komisiji naloži da im isplati naknadu štete.

Odluka:      Obustavlja se postupak u predmetu F‑134/11, Cocchi i Falcione/Komisija. Giorgio Cocchi, Nicola Falcione i Europska komisija snose svatko vlastite troškove.

Sažetak

Tužbe dužnosnikâ – Pravni interes – Ocjena u trenutku podnošenja tužbe – Naknadni prestanak postojanja pravnog interesa – Obustava postupka

(Pravilnik o osoblju za dužnosnike, čl. 90. i 91.)

Da bi dužnosnik mogao nastaviti s tužbom kojom zahtijeva poništenje odluke, potrebno je da i dalje ima osobni interes za poništenje pobijane odluke i nakon podnošenja te tužbe, pri čemu taj interes pretpostavlja da mu ta tužba svojim rezultatom može donijeti korist.

Ako je dužnosnik ponovio svoj zahtjev za prijenos mirovinskih prava stečenih prije njegova stupanja u službu Unije uz suglasnost dotične institucije, eventualna presuda o poništenju odluke kojom se odbija njegov zahtjev za pružanje pomoći podnesen u okviru njegova zahtjeva za prijenos mirovinskih prava, ne može mu donijeti nikakvu administrativnu korist i to neovisno o pitanju je li pravno dopušten zahtjev za pružanje pomoći koji je dužnosnik podnio da bi se obranio od djelovanja njegove vlastite institucije.

U tom smislu, budući da nedostaje stvaran pravni interes, nema više potrebe za donošenjem odluke o tužbi.

(t. 33., 34.)

Izvori:

Službenički sud: rješenje od 2. prosinca 2013., Pachtitis/Komisija, F‑49/12, EU:F:2013:197, t. 28. i navedena sudska praksa