Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie (Puola) on esittänyt 18.12.2020 – KL v. X sp. z o.o.

(asia C-715/20)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie

Pääasian asianosaiset

Kantaja: KL

Vastaaja: X sp. z o.o.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/70/EY1 1 artiklaa ja kyseisen puitesopimuksen 1 ja 4 lauseketta tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle säännöstölle, jossa työnantaja velvoitetaan kirjallisesti perustelemaan päätös irtisanoa työsopimus ainoastaan toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten osalta ja jossa näin ollen saatetaan tuomioistuinvalvonnan alaiseksi toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten irtisanomisen syyn laillisuus ja jossa samanaikaisesti ei säädetä vastaavasta työnantajan velvollisuudesta (eli velvollisuudesta ilmoittaa syy, johon irtisanominen perustuu) määräaikaisten työsopimusten osalta (minkä vuoksi tuomioistuinvalvonnan piirissä on ainoastaan kysymys siitä, onko irtisanominen tehty sopimuksen irtisanomista koskevien säännösten mukaisesti)?

Voivatko asianosaiset vedota edellä mainitun puitesopimuksen 4 lausekkeeseen ja syrjintäkieltoa koskevaan unionin oikeuden yleiseen periaatteeseen (Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artikla) oikeudenkäynnissä, jossa oikeusriidan molemmilla puolilla on yksityisiä oikeussubjekteja, ja onko edellä mainituilla oikeussäännöillä siten horisontaalinen oikeusvaikutus?

____________

1 EYVL 1999, L 175, s. 43.