Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 28 septembrie 2011 - Hecq/Comisia

(Cauza F-12/11)1

(Funcție publică - Boală profesională - Stabilire a invalidității - Cerere de reluare a activității profesionale - Cerere de daune interese)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgia) (reprezentant: L. Vogel, avocat)

Pârâtă: Comisia (reprezentanți: J. Currall și D. Martin, agenți)

Obiectul

O acțiune având ca obiect anularea deciziei implicite de respingere a cererii reclamantului prin care se urmărește reluarea activităților sale profesionale și plata completă a remunerației sale de funcționar, calculată de la 1 august 2003, precum și plata de daune interese, toate acestea majorate cu dobânzi de întârziere calculate la rata de 7 % pe an, începând de la 1 august 2003

Dispozitivul

Respinge cererea ca vădit inadmisibilă.

Domnul Hecq suportă toate cheltuielile de judecată.

____________

1 - JO C 113, 9.4.2011, p. 22.